Icon_veiligheidswinkel_wit

Wat is BHV en wat doet een bedrijfshulpverlener?

Alles wat je wilt weten over Bedrijfshulpverlening

Vragen & antwoorden

Op deze pagina krijg je de antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is de betekenis van BHV?
 • Wat zijn de taken van een BHV’er? 
 • Waar volg ik een BHV cursus?
 • Is BHV verplicht?
 • Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?
 • Hoe vaak volg je een BHV cursus?
 • Hoe lang is een BHV certificaat geldig?
 • Wat is de uitrusting van een BHV’er?
 • Hoe komt een BHV’er aan een ontruimingsplan?
 • Hoe vaak organiseer je BHV oefeningen?
 • Krijg je een vergoeding als BHV’er?

Wat is de betekenis van BHV?

BHV is de afkorting van BedrijfsHulpVerlening. Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij calamiteiten in een organisatie zoals bij een ongeval, brand, of een andere noodsituatie. 

Is BHV verplicht?

Ieder bedrijf met medewerkers (al vanaf 1 medewerker) is volgens de Arbowet verplicht om de bedrijfshulpverlening te regelen. Dat betekent dus dat er altijd 1 of meerdere BHV’er aanwezig moeten zijn, afhankelijk van de grootte van je bedrijf. 

Wat zijn de taken van een BHV'er?

Als BHV’er ben jij degene die voorbereid is op eventuele calamiteiten en noodsituaties. In artikel 15 van de Arbowet staan de taken van een bedrijfshulpverlener als volgt omschreven:

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: 
a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Hoeveel BHV'ers heb ik nodig?

De Arbowet schrijft voor dat er altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig moeten zijn in je organisatie. Wat is dan ‘voldoende’? Als werkgever moet je bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten, de grootte van je bedrijf etc. Ook de samenstelling van je personeelsbestand speelt een rol: bijvoorbeeld werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen.

Waar volg ik een BHV cursus?

Door het hele land zijn organisaties die BHV cursussen organiseren. Vaak is dit op een trainingslocatie, maar er zijn ook organisaties die dit aanbieden op jouw bedrijfslocatie. Ook is een e-learning in combinatie met een praktijkdag de mogelijkheid. Leg je de cursus met goed gevolg af, ontvang je een certificaat. Zeker zijn van een opleiding met een keurmerk? Kijk dan eens op de site van NIBHV

Hoe vaak volg je een BHV cursus?

Een calamiteit kan ineens voorkomen. Om daarop goed voorbereid te zijn is het belangrijk om bij te blijven met je kennis en de verschillende vaardigheden regelmatig te oefenen. En dus is het noodzakelijk om dit periodiek te herhalen.

Hoe je als werkgever de bijscholing exact moet regelen, staat niet beschreven in de wet. In het algemeen geldt de richtlijn om 1x per jaar een herhalingscursus te volgen. Soms is er bij een organisatie een vergroot risico op ongevallen. In dat geval is extra scholing noodzakelijk.

Wil jij als BHV'er goed voorbereid zijn op elke denkbare calamiteit?

Wij bieden voor iedere situatie de juiste oplossing 

Hoe lang is een BHV certificaat geldig?

Vanuit de Arbowet is er geen omschrijving over de frequentie van het aantal trainingen per jaar. Hierdoor verschillen de kwaliteit en geldigheid van aangeboden trainingen. Als BHV’er moet je altijd in actie kunnen komen bij een calamiteit. Veelal houden aanbiedes de richtlijnen van het NIBHV aan en is het certificaat 1 jaar geldig. 

 

Hoe vaak organiseer je BHV oefeningen?

Je bent wettelijk verplicht om regelmatig ontruimingsoefeningen te houden. Een goede richtlijn is om dit minimaal één keer per jaar te organiseren.
Voor de BHV’ers is dit een goede oefening om, naast de jaarlijkse BHV herhalingscursus, de kennis in de praktijk te brengen en op peil te houden. Daarnaast is het ook voor de medewerkers goed om te weten wat er van hen verwacht wordt bij een calamiteit. 

Wat is de uitrusting van een BHV'er?

Om de bedrijfshulpverlening goed uit te kunnen zorg je dat de volgende zaken op orde zijn:

 • Herkenbaarheid van de BHV’ers door reflecterende hesjes in oranje of geel of reflecterende oranje of gele armbandenen eventueel een helm in een alarmkleur
 • Bereikbaarheid door middel van bijvoorbeeld megafoons, een oproepsysteem met piepers, of portofoons
 • Gewondenverzorging door een juiste EHBO koffer en een AED
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondkapjes en een veiligheidsbril
 • Overige hulpmiddelen, waarbij je kunt denken aan zaklampen, pen en papier, sleutels van (meter)kasten

Krijg je een vergoeding als BHV'er?

Een vergoeding voor bedrijfshulpverleners is vanuit de wet niet verplicht. De werkgever is wél verplicht om de cursuskosten te betalen en de onkosten te vergoeden om op de cursuslocatie te komen. Er zijn wel werkgevers die het stimuleren dat werknemers BHV’er worden. Door het geven van een vergoeding hoopt de werkgever de mensen over de streep te trekken. 

Hoe komt een BHV'er aan een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan zorgt er in geval van nood voor dat zoveel mogelijk mensen veilig een gebouw kunnen verlaten. Daarnaast is een ontruimingsplan een middel om te zien wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een brand of een ontruiming. stroomuitval. 

Je kunt een ontruimingsplan effectief en snel opstellen. Gebruik hierbij de norm NEN8112 als leidraad. Deze norm geeft aanwijzingen voor het opstellen van een goed en doeltreffend ontruimingsplan. Online vind je diverse voorbeelden, bijvoorbeeld bij het NIBHV

Nog een vraag?

Staat jouw vraag er niet bij en wil je er wel graag een antwoord op hebben? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder om Bedrijfshulpverlening in jouw organisatie goed te regelen. 

Op zoek naar een EHBO koffer ?

of andere benodigdheden voor BHV