Wat doet het oranje kruis?

Waarvoor kan ik bij het Oranje Kruis terecht?

Logo_oranje_kruis

Het Oranje Kruis heeft als missie: Het voorkomen en beperken van gezondheidsschade door en voor burgers, door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn goede eerste hulp te bieden. Het Oranje Kruis doet dit door de onafhankelijke toetsing.

Zo stellen zij eindtermen vast, stellen ze lesmaterialen samen en examineren en certificeren eerstehulpverleners, Instructeurs Eerste Hulp evenals LOTUSslachtoffers en Instructeur LOTUSslachtoffers.

Op die manier maken zij het voor iedereen in Nederland mogelijk om meer kennis op te doen als het gaat om Eerste Hulp bij Ongelukken. Inmiddels hebben zij al meer dan 110 jaar kennis van EHBO.

Op hun website geven ze duidelijke informatie over examinering & certificering, documenten en algemene informatie voor instructeurs, opleidingsinstituten, examinatoren en consulenten. Via de cursus kiezer, kies je een EHBO cursus in jouw eigen omgeving.

 

“Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp.”

Diploma’s en certificaten 
Samen met een groot aantal vrijwilligers bieden ze verschillende cursussen aan om kennis over Eerste Hulp bij Ongelukken te vergroten. Hier volgt een opsomming van de diploma’s en certificaten die je bij Het Oranje Kruis kunt behalen:

  • Diploma Eerste Hulp
  • Diploma levensreddend handelen
  • Diploma Instructeur Eerste Hulp
  • Diploma Lotus
  • Diploma Instructeur Lotus
  • Certificaat Eerste Hulp aan kinderen
  • Certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen
  • Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel
  • Diploma Jeugd Eerste Hulp

Er is ook een Magazine beschikbaar: EHBO.nl is een magazine voor iedereen! Het staat vol wetenswaardigheden, interviews en achtergrondverhalen op het gebied van EHBO, gezondheid, preventie en veiligheid. Het blad verschijnt zes keer per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Verschil EHBO en BHV
Ben jij er nog niet uit of je een BHV training wilt volgen of je EHBO diploma wilt halen? Lees dan dit artikel waarin de verschillen tussen EHBO en BHV duidelijk worden uitgelegd.