Is bij jouw organisatie de bedrijfshulpverlening wél goed geregeld?


Hoe vaak ik het niet meemaak: Tijdens mijn bezoeken aan bedrijven, is vaak de bedrijfshulpverlener nét even de deur uit is en werkt zijn collega die dag thuis. En wat dan?

Een uitslaande brand, een collega die onwel is geworden, bloederige toestanden nadat je stanleymes uitschoot… We kennen allemaal wel een situatie tijdens werktijd waarbij direct hulp nodig is. Hoe fijn is het dan als je een collega hebt die direct opspringt en hulp verleent. Hoe regel je dit goed?

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

De bedrijfshulpverlener, vaak de BHV’er genoemd, is opgeleid om in geval van nood mensen in veiligheid te brengen. Dit gaat dus om collega’s, maar ook om klanten die op dat moment je organisatie bezoeken.

Een BHV’er weet hoe je reanimeert, verleent bij een ongeval eerste hulp of brengt de mensen in veiligheid als er brand is. Toch fijn als dit goed geregeld is!

En hoeveel BHV’ers heb ik nodig in mijn organisatie?
Als bedrijf ben je verplicht om maatregelen te treffen voor bedrijfshulpverlening. Omdat dit op verschillende manieren kan, is het aantal benodigde BHV’ers niet wettelijk vastgelegd.

Om voor jouw organisatie te bepalen wat nodig is, kijk je naar de grootte van het bedrijf, de complexiteit van het gebouw en de risico’s die bij jullie gelden. Op basis van een RI&E, Risico-Inventarisatie en Evaluatie wordt het uiteindelijke aantal BHV’ers bepaald.

In de praktijk
Vaak is dus in de praktijk de BHV’er nét even de deur uit en werkt zijn collega die dag thuis. En wat dan?

Als er die dag niks spannends gebeurt, is er natuurlijk niks aan de hand. Maar let op, want als je de bedrijfshulpverlening structureel niet goed geregeld hebt, kan je er zelfs een boete voor krijgen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert op de uitvoering.

Ook tijdens vakanties, ziekte en bij ploegendiensten dienen er voldoende BHV’ers aanwezig te zijn. Werk je in een kleine organisatie, dan is één werknemer die is opgeleid als BHV’er dus te weinig.

Mijn tip: neem eens contact op met omliggende bedrijven. Vaak is er een samenwerking mogelijk voor de BHV.

Kennis hebben en houden
Het aantal BHV’ers schrijft de wet dus niet voor. Wél dat BHV’ers snel en adequaat kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook voor opgeleid moeten zijn. Ook is bijscholing nodig om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Hoe je dit als organisatie moet regelen, staat ook niet in de wet beschreven.

Afhankelijk van de risico’s binnen jouw organisatie is eens per jaar bijscholen misschien niet voldoende en is er extra scholing nodig.

Mijn advies: volg minimaal 1 herhalingscursus per jaar om je als BHV’er geschoold en geoefend te houden.

Gelukkig is er tijdens mijn bedrijfsbezoeken nog geen BHV nodig geweest. Maar wil jij het in ieder geval goed geregeld hebben in jouw organisatie? Zorg dan voor de juiste mensen en materialen. Met de materialen help ik je graag verder.