Hoeveel BHV'ers heb je nodig?

Hoe weet ik hoeveel BHV'ers ik nodig heb ik mijn organisatie?


Op een mooie zomerdag is het lekker druk bij het bootverhuur bedrijf. Ineens zakt er een medewerker in elkaar en hij lijkt te zijn flauwgevallen. Tegelijkertijd valt er ook een kano van de stelling bovenop een klant. De wet van Murphy… Alles komt tegelijk. Je bent dan heel blij als jij voldoende bedrijfshulpverleners hebt. Hoeveel BHV’ers heb jij nodig in jouw organisatie?


Verschillende factoren
Als werkgever moet je bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers rekening houden met factoren zoals:

  • ziekte
  • vakanties en verlof
  • ploegendiensten
  • overwerken
  • de mogelijke risico’s
  • de grootte van je bedrijf
  • de samenstelling van je personeelsbestand.  (Zo vragen werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen.)

De aanwezigheid van minimaal één BHV’er is  verplicht, ongeacht vakanties, overwerk, ziekte enz. 

Wat staat er in de Arbowet over BHV?

In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Er staat in dat er altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig moeten zijn in je organisatie.  Daardoor is iedere werkgever verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en om één of meer BHV’ers aan te wijzen. Maar wat is dan ‘voldoende’?


Regel het met de RI&E

Wil je BHV goed inrichten in jouw organisatie en bepalen hoeveel BHV’ers er nodig zijn? Houd rekening met de grootte van het bedrijf en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die er spelen binnen jouw organisatie. Dit bepaal je met een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ook wel de RI&E genoemd. 

De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Met onderstaand stroomschema, afkomstig van Steunpunt RI&E, bepaal je of je ook volgens de Arbowet verplicht bent om een RI&E uit te voeren. 

SchemaRIEplichtig

Restrisico’s en aantal BHV’ers
Op basis van de RI&E neem je preventieve maatregelen voor risico’s zoals fysieke belasting, machineveiligheid en psychosociale arbeidsbelasting. Datgene wat overblijft, de zogeheten restrisico’s, dek je vervolgens zoveel mogelijk af met de bedrijfshulpverlener. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand, ontruiming of hulp bij een ongeval. Op basis daarvan stel je het aantal BHV’ers vast.


Goedkoop is duurkoop

Ongeacht ploegendiensten, overwerken of thuiswerken, er móet altijd een BHV’er aanwezig zijn in het bedrijf. Daarnaast zijn ook vakanties, verlof en ziekte een punt van aandacht. Is er tijdens een vakantieperiode geen of onvoldoende BHV aanwezig? Dan kan bij een controle de boete oplopen tot boven de € 3.000. Zonde van je geld! Dit kan je dus beter investeren in je mensen om hen een training te laten volgen. Zo is de veiligheid van je werknemers en je klanten gegarandeerd. 

Heb je binnen jouw organisatie alle materialen op orde om goede bedrijfshulpverlening te bieden? Wij helpen je graag!


Herhalen, oefenen, herhalen en oefenen

En heb je dan eenmaal bepaald hoeveel medewerkers een BHV-training gaan volgen? Dan is het belangrijk om te blijven oefenen met de mogelijke risico’s die in jouw organisatie spelen. Naast dat de cursus natuurlijk minstens één keer per jaar herhaald wordt, is het slim ook regelmatig een oefening uit te voeren. Op die manier blijft veiligheid een belangrijk onderwerp voor zowel je BHV’ers als je medewerkers.