Hoe zit het in jouw organisatie met de BHV nu zoveel mensen vanuit huis werken?

Sinds 12 maart werken veel mensen vanuit huis door het Coronavirus. Het Kabinet riep iedereen op zoveel mogelijk thuis te blijven en zeker als je neusverkouden bent, hoestklachten of keelpijn en koorts hebt. Niet iedereen kan zijn functie vanuit huis uitvoeren. Denk maar aan medewerkers in een magazijn, de bakker op de hoek of de supermarkten.

Juist nu er minder mensen aanwezig zijn, worden de risico’s groter. Want wanneer merkt er iemand op dat Robert van de ladder is gevallen? En als Sarah onwel wordt, is er dan wel iemand aanwezig die hulp kan en durft te bieden?

Hoe heb jij geregeld dat er in jouw organisatie voldoende BHV’ers aanwezig zijn?

Hierbij onze 4 tips om de veiligheid op orde te hebben:

1)  Stel een rooster op wie van de BHV’ers wanneer aanwezig is. Zo blijft de continuïteit geborgd.
Uiteraard is dit ook afhankelijk van de rest van de bezetting van het personeel op dat moment.

2)  Bel met bedrijven in de directe omgeving hoe zij het geregeld hebben en of jullie iets voor elkaar kunnen betekenen. (Overigens is dit altijd slim om te doen, crisis of niet. Zeker als je een kleiner bedrijf bent)

3)  Krijg je de planning niet rond, denk dan ook eens aan het inhuren van een brandwacht. Zij zijn gespecialiseerd in brandpreventie en brandbestrijding en hebben ook de nodige kennis van EHBO.

4)  Door het coronavirus ontdek je misschien dat je Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) niet geheel aansluit bij de situatie zoals deze nu geldt. Neem deze daarom nog eens grondig door en pas verbeteringen toe daar waar nodig.

Door het coronavirus gelden extra voorzorgsmaatregelen tijdens reanimatie


Ik
ben BHV’er, waar moet ik door corona rekening mee houden?
In principe blijft je taak als BHV’er onveranderd: jij bestrijdt een eventuele brand en komt in actie bij ongevallen. Daarbij is het wel belangrijk om de maatregelen te volgen zoals door het RIVM gecommuniceerd om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar


Hoe werkt reanimeren tijdens corona?

Sarah is deze ochtend weer vroeg opgestaan om te gaan werken bij de supermarkt. Vanmorgen is ze ingeroosterd om achter de kassa te zitten. Vanaf 7 uur is ze non-stop bezig met haar klanten. Rond half negen merkt Sarah op dat haar hartslag zo hoog is, maar dat wijt ze aan de enorme drukte. En dus gaat ze gewoon door met haar werk. Opeens begint het haar te duizelen en begint ze enorm te zweten. Voordat ze het weet valt ze van haar stoel achter de kassa. Er ontstaat paniek. Wie van de collega’s of omstanders weet wat er moet gebeuren bij een reanimatie nu we te maken hebben met corona?

Hartslagnu en het Oranje Kruis geven adviezen hoe je moet handelen bij een reanimatie. In principe is het redden van een leven belangrijker dan het risico op corona, maar beide organisaties roepen op om voorlopig geen mond-op-mond beademing te geven. Daarbij komt ook het advies om niet meer te voelen of te luisteren of iemand ademt, ‘kijken’ is genoeg.

Naast de hierboven genoemde RIVM richtlijnen gelden bij reanimeren extra voorzorgsmaatregelen:

• Geef geen mond-op-mond-beademing meer bij volwassenen.
• Geef wel borstcompressies.
• Gebruik een AED en neem gebruikte medische apparatuur af met alcohol.

Als iemand corona heeft of als er sterke verdenking is dat iemand dit heeft:

• Geef geen mond-op-mond beademing.
• Geef geen borstcompressies.
• Sluit alleen de AED aan en schakel medische hulp in

Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.

Tijd om in actie te komen
Nu veel werknemers thuis zijn, is het goed om eens de tijd te nemen de risico’s van jouw organisatie te inventariseren. Zijn er nu bijvoorbeeld juist meer of minder risico’s? Had je een situatie als deze opgenomen in je RI&E? Heb je, ook in tijden als deze, voldoende BHV’ers of is het hoog tijd om nu alvast een plan te maken voor als er straks weer volop BHV cursussen worden aangeboden? Zijn al je materialen zoals EHBO koffers, pleisterautomaten, oogspoelingen of verbandmiddelen nog houdbaar en goed aangevuld? Een goede tijd om dit nu te regelen. Via onze webshop helpen we je graag verder.

Stay save and healthy!