BHV verplicht?

Het feit dat we deze vraag regelmatig horen, laat duidelijk merken dat er nog veel onbekendheid is over dit onderwerp. Hoog tijd om hier duidelijkheid over te geven!

Is BHV verplicht?

Ja! BHV is verplicht voor elke werkgever in Nederland. Ieder bedrijf in Nederland moet volgens de Arbowet voorbereid zijn op een calamiteit. Denk aan een brand, eerste hulp verlenen bij een ongeval of een ontruiming van het gebouw. Gelukkig hoeft de werkgever dat niet alleen te doen. Met de inzet van bedrijfshulpverleners – vaak afgekort als BHV’ers – wordt de veiligheid gewaarborgd.

 

Wat zijn BHV’ers?

BHV’ers zijn werknemers die een BHV cursus hebben gevolgd. Zij zijn in staat om eerste hulp te verlenen, alle aanwezigen in een gebouw te evacueren en om een beginnende brand te blussen.
De BHV verplichting geldt voor bedrijven met één of meerdere werknemers.

Niet alle organisaties en bedrijven in Nederland zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het feit dat we deze vraag regelmatig horen, laat duidelijk merken dat er nog veel onbekendheid is over dit onderwerp.

Waar staat dat BHV verplicht is?

Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht. Dat betekent dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. In de Arbowet, waarin wet- en regelgeving staat, is het een en ander terug te lezen over Bedrijfshulpverlening.

In artikel 3 staat dat werkgevers: “doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Hierin valt dus te lezen dat je als bedrijf verplicht iets moet inregelen op deze gebieden.”

Als je vervolgens verder leest, zie in artikel 15 dat de werkgever zich laat ondersteunen door bedrijfshulpverleners die door hem zijn aangewezen – gelukkig zien wij in de praktijk vaak dat aanmeldingen op vrijwillige basis gaan. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers. Ook staat er aangegeven dat zij die taken goed moeten kunnen uitvoeren doordat zij over de juiste opleiding en uitrusting beschikken.

Zo, nu weet je hoe het zit met de wettelijke regels rondom de verplichting van BHV. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?

BHV-in-de-praktijk

BHV’er altijd aanwezig

Jij als werkgever moet voorbereid zijn op een eventuele calamiteit waarbij je wordt bijgestaan door werknemers met BHV. Alleen bij voldoende bezetting van bedrijfshulpverlening, is de veiligheid gewaarborgd. Er dient dus altijd een werknemer – of afhankelijk van de grootte en risico’s meerdere werknemers – met BHV aanwezig te zijn.

Mag je BHV’er worden weigeren?

Leuk dat de werkgever verplicht wordt om de BHV goed te regelen en hiervoor mensen mag aanstellen. Maar wat is jouw recht als werknemer? Als werknemer mag je BHV niet weigeren. Werkgever is verantwoordelijk voor een goede BHV organisatie. Je kunt je alleen afvragen of iets verplichten de beste manier is. 

Bij Veiligheidswinkel.nl zien we gelukkig zelden dat dit speelt. Over het algemeen zijn er voldoende vrijwilligers die de rol van bedrijfshulpverlener willen oppakken. Leuk toch ook om te mogen oefenen met brandjes blussen en dagje weg te zijn van je eigenlijke werk?

Probleem om vrijwillige BHV’ers te krijgen

Loop jij wél tegen het probleem aan om het aantal mensen voor de BHV goed geregeld te krijgen? Als werkgever is er altijd nog de mogelijkheid om een vergoeding te overwegen. Maar creatieve ideeën komen we ook steeds vaker tegen. Denk bijvoorbeeld eens aan een wedstrijdelement toevoegen voor de BHV’ers onderling of voor verschillende vestigingen. Wie bedenkt de origineelste oefening? Of organiseer een quiz over wie de meeste kennis heeft en win mooie prijzen!

Lastig om in jouw organisatie vrijwillige BHV’ers te vinden? Met creatieve ideeën gaat het zeker lukken!

BHV verplicht voor ZZP

Werk jij voor jezelf als ZZP’er of heb je een eenmanszaak? BHV is dan niet verplicht. Maar ook hier geldt: veiligheid boven alles. Want als je – ook al is het maar af en toe – mensen over de vloer hebt, zoals klanten, stagiaires of tijdelijke werknemers… Je raadt het al: dan is BHV voor jou ook verplicht. Sowieso is het een voordeel als je als ZZP’er een BHV certificaat in je bezit hebt. Je laat hiermee zien dat je veiligheid belangrijk vindt. Weer een goede reden waarom mensen jou zouden moeten inhuren.

Zijn vrijwilligersorganisaties BHV verplicht?

Heb je als vrijwilligersorganisatie geen betaalde krachten in dienst, is BHV niet verplicht. Maar let op: want zodra je 1 werknemer in dienst hebt, verandert dat en gelden de regels zoals hierboven beschreven.

Hoeveel BHV’ers heb je nodig?

Nu je weet dat BHV verplicht is om te regelen, is een logische vraag: hoeveel BHV’ers heb ik dan nodig in mijn organisatie? Waar lang geleden de stelregel was: 1 op de 50, is die gelukkig inmiddels vervangen. Stel je eens voor: een brand in een kinderdagverblijf waar een evacuatie moet plaatsvinden… En dan zou slechts 1 persoon verantwoordelijk zou zijn? Levensgevaarlijk natuurlijk!

Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Dit bepaal je met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Overigens is het in kleine organisaties toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is.

Opleiden

Helder: je hebt voor jouw organisatie 10 BHV’ers nodig. Natuurlijk heb je bij het vaststellen van dat aantal ook rekening gehouden met vakanties, overwerk, ziekte, risico’s, de verdeling over verschillende afdelingen of 24 uurs-bezetting. Goed bezig! Dan is het van groot belang dat je deze groep mensen gaat/laat opleiden.

In Nederland zijn er behoorlijk veel aanbieders van BHV-cursussen. Maar hoe weet je of je een goede partij kiest? Het NIBHV is een instantie die jaarlijks controleert of NIBHV Keurmerkopleiders voldoen aan de eisen met betrekking tot kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en toetsing. Kies je dus voor een opleider met zo’n keurmerk, dan weet je zeker dat je goed zit!

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is het belangrijkste middel om je risico’s in kaart te brengen én om vervolgens te bepalen hoeveel BHV’ers je nodig hebt

Kennis op peil houden

Bij een uitbrekende brand wil je natuurlijk wel dat de BHV’er weet wat hem te doen staat of welke blusser hij moet gebruiken. Het opleidingsniveau moet dus op peil worden gehouden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing nodig is. Als richtlijn kan je hiervoor aanhouden: ongeveer 1x per jaar een herhalingscursus. Ook het tussentijds oefenen is belangrijk om de kennis niet weg te laten zakken. Heb jij al een leuk scenario in je hoofd voor de volgende oefening?

De uitrusting van een BHV’er

Kennis en theorie is uitermate belangrijk. Maar het belangrijkste onderdeel is de juiste uitrusting. Wat heeft een BHV’er nodig? Natuurlijk denk je dan gelijk aan een goed gevulde verbandtrommel, communicatiemiddelen, brandblussers en BHV-hesjes voor de herkenbaarheid. De onderstaande infographic biedt grotendeels helderheid. Voor jouw organisatie kunnen natuurlijk hele specifieke middelen nodig zijn, dus denk altijd goed na over de te verwachten risico’s en wat heb je nodig om die risico’s te beperken.

uitrusting-bhv

Wie controleert de BHV-verplichting?

Je weet nu dat BHV verplicht is. Ook is bekend hoeveel mensen je moet opleiden en welke uitrusting ze nodig hebben. Top! Maar stel nou dat jij BHV niet zo belangrijk vindt of dat je iedere keer denkt “ja, daar ga ik me nog wel een keer in verdiepen…”. Is dat een groot risico? JA!

De inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de wettelijke taak om te inspecteren –op grond van de Arbowet – of een werkgever aan zijn BHV verplichtingen voldoet.
Vindt er een keer een calamiteit of arbeidsongeval plaats met slachtoffers, dan kunnen de inspectie SZW en de verzekeringsmaatschappij een onderzoek instellen. Ontbreekt een adequate BHV-organisatie, dan kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld de aansprakelijkheid of de hoogte van een eventuele schadevergoeding.

Hierbij nog een paar belangrijke aandachtspunten:

• Bedrijfshulpverlening is verplicht om te regelen vanaf 1 werknemer
• Spreid BHV’ers zoveel mogelijk over verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf. Zo zijn ze in geval van nood snel ter plaatse en kunnen ze snel starten met handelen
• Het is slim om medewerkers aan te stellen die vaak aanwezig zijn en dus een interne functie hebben
• Leid medewerkers op met een BHV cursus en herhaal dit jaarlijks
• Organiseer tussentijdse oefeningen om de kennis op peil te houden
• Zorg voor de juiste uitrusting van materialen
• Met een crisis als corona is het belang van BHV groot. Juist dan moeten werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en dient de BHV-organisatie operationeel te blijven.