12 belangrijke aandachtspunten voor bedrijfshulpverlening (BHV)

Sta je met jouw organisatie op het punt om BHV goed in te regelen?

Neem dan deze 12 belangrijke aandachtpunten mee:

Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf. In geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.

Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er. Deze personen zijn vaak aanwezig zijn in je organisatie.

Vrijwillige betrokkenheid van de werknemer om BHV’er te worden is vaak het beste. Verplicht werknemers niet.

Wil je het werk als BHV’er extra stimuleren binnen jouw bedrijf? Overweeg dan eens om een  jaarlijkse vergoeding voor zijn/haar extra taken.

Een goede BHV bezetting is altijd noodzakelijk. Zorg dus ook tijdens weekenddiensten, nachtdiensten en vakanties voor aanwezigheid van voldoende BHV’ers. Zélfs tijdens een crisis zoals Covid19 is het verplicht om minimaal 1 aanwezige te hebben. 

Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen. Heb je in jouw organisatie meer risico’s op ongevallen, dan is het raadzaam om dit eens per half jaar te herhalen. 

Wist je dat je een boete kunt krijgen als je de Bedrijfshulpverlening binnen jouw organisatie niet goed geregeld hebt? De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert op de uitvoering ,

Is het binnen jouw organisatie lastig om de BHV goed geregeld te krijgen? Praat dan eens met omliggende bedrijven in je omgeving. Vaak is er een samenwerking mogelijk.

Kijk om je heen hoe andere organisaties de BHV georganiseerd hebben. Leer van elkaar en deel informatie, kennis en ervaringen.

Bij organisaties waar relatief weinig incidenten zijn, is het belangrijk regelmatig te oefenen. Zo ben je goed voorbereid op een eventuele calamiteit.

Veiligheid is van en voor iedereen. De BHV’er heeft dan wel de daadwerkelijke opleiding gedaan, maar het is goed dat iedereen op de hoogte is wat de stappen zijn bij een calamiteit.

De BHV training die je volgt bestaat uit standaard onderdelen. Denk vooral in scenario’s wat er bij jouw organisatie nog voor calamiteit kan komen.

Omstandigheden veranderen en daardoor ook de risico’s die je loopt als organisatie. Hierdoor kan een andere aanpak noodzakelijk zijn. Inventariseer wat de risico’s zijn en welke je op termijn nog kunt verwachten. Stel een goed plan op en zorg dat je de juiste middelen in huis hebt om hulp te kunnen bieden in geval van nood.